Şərur türk liseyi -Ə.Mahmudov adına
Şərur türk liseyi -Ə.Mahmudov adına
Bolgə: Naxçıvan MR Şərur ray.
 

   [ Qəbul imtahanları ]   [ Buraxılış imtahanları (ümumi orta təhsil səviyyəsi) ]  [ Buraxılış imtahanları (tam orta təhsil səviyyəsi) ] 

Məktəb məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının təhlili (1995-2017-ci illərdə keçirilmiş qəbul kampaniyalarının nəticələri əsasında)

 a) Fənlər üzrə düzgün cavabların faizlərinin və orta imtahan ballarının dinamikası

   Aşağıda fənlər üzrə düzgün cavablar göstəricilərinin 1995-2017-ci illər üzrə dinamikasının təhlili verilmişdir. Təhlil düzgün cavabların faizi və qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqi üzrə keçirilir. Düzgün cavablar faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir. Bu qiymət 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir. 100% qiyməti göstərir ki, məzunların hamısı fənn üzrə bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab vermişlər.
   Qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə çox və ya az olduğunu göstərir. Bu qiymətin 1-dən çox olması məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən yüksək, 1-dən az olması isə məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən aşağı olmasını ifadə edir.
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının müqayisəli təhlili göstərilmişdir.
  Cədvəllərdə qırmızı rənglə təhlil zamanı abituriyentlərin sayının az olmasına görə nəzərə alınmayan statistik məlumatlar qeyd edilmişdir.
    Fənn üzrə orta reytinqin qiymətindən göründüyü kimi, təhlil edilən dövr ərzində bütün fənlər üzrə məktəbin göstəriciləri orta respublika səviyəsindən yüksək olmuşdur.
   
   


Ana dili ( orta reytinq - 1.54488 ; maksimum - 1.68362 (2005); minimum - 1.16490 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 51.11
1.50496
45.98
1.16490
53.65
1.40695
64.55
1.68362
66.96
1.62126
69.82
1.64164
76.80
1.61330
70.06
1.61911
75.52
1.59875
72.00
1.56826
77.73
1.63936
75.70
1.62522
82.86
1.66868


qızlar


bütövlükdə 51.11
1.50496
45.98
1.16490
53.65
1.40695
64.55
1.68362
66.96
1.62126
69.82
1.64164
76.80
1.61330
70.06
1.61911
75.52
1.59875
72.00
1.56826
77.73
1.63936
75.70
1.62522
82.86
1.66868Ədəbiyyat ( orta reytinq - 1.51301 ; maksimum - 1.75666 (2009); minimum - 1.06343 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 37.78
1.28566
31.76
1.06343
49.17
1.63323
49.70
1.69666
53.33
1.55815
71.43
1.76375
79.33
1.89852
71.20
1.75666
64.40
1.61123
64.24
1.68954
63.56
1.66039
88.00
1.83142
61.33
1.39768


qızlar


bütövlükdə 37.78
1.28566
31.76
1.06343
49.17
1.63323
49.70
1.69666
53.33
1.55815
71.43
1.76375
79.33
1.89852
71.20
1.75666
64.40
1.61123
64.24
1.68954
63.56
1.66039
88.00
1.83142
61.33
1.39768Riyaziyyat ( orta reytinq - 2.19856 ; maksimum - 2.56119 (2013); minimum - 1.64037 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 56.00
2.14914
59.12
1.64037
62.07
1.95513
89.18
2.44870
72.00
2.19963
74.29
2.08324
82.82
2.12437
74.00
2.37713
81.14
2.51653
76.01
2.24925
77.82
2.29306
78.33
2.56119
80.14
2.34615


qızlar


bütövlükdə 56.00
2.14914
59.12
1.64037
62.07
1.95513
89.18
2.44870
72.00
2.19963
74.29
2.08324
82.82
2.12437
74.00
2.37713
81.14
2.51653
76.01
2.24925
77.82
2.29306
78.33
2.56119
80.14
2.34615Fizika ( orta reytinq - 2.22709 ; maksimum - 2.68994 (2012); minimum - 1.83333 (2008) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar ---
---
36.57
1.25968
52.00
1.81956
69.60
2.17541
57.33
1.98186
65.09
2.22570
58.00
1.83333
64.40
2.11506
78.40
2.26188
83.27
2.33733
82.59
2.68994
83.40
2.43059
77.33
2.23747


qızlar


bütövlükdə ---
---
36.57
1.25968
52.00
1.81956
69.60
2.17541
57.33
1.98186
65.09
2.22570
58.00
1.83333
64.40
2.11506
78.40
2.26188
83.27
2.33733
82.59
2.68994
83.40
2.43059
77.33
2.23747Kimya ( orta reytinq - 2.26798 ; maksimum - 2.55576 (2007); minimum - 1.83764 (2009) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar ---
---
38.86
1.47496
64.00
2.48380
66.40
2.73297
69.33
2.94962
77.45
2.55576
67.20
2.27113
60.40
1.83764
76.00
2.10049
79.64
2.22041
68.94
2.07722
87.40
2.54311
78.67
2.38761


qızlar


bütövlükdə ---
---
38.86
1.47496
64.00
2.48380
66.40
2.73297
69.33
2.94962
77.45
2.55576
67.20
2.27113
60.40
1.83764
76.00
2.10049
79.64
2.22041
68.94
2.07722
87.40
2.54311
78.67
2.38761Biologiya ( orta reytinq - 1.99424 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar ---
---
40.00
1.15254
---
---
70.40
1.99273
72.00
2.24531
60.00
1.54136
82.00
2.38662
61.60
1.80057
85.33
2.40769
74.00
1.87286
86.00
2.09515
56.00
1.52728
82.67
2.26369


qızlar


bütövlükdə ---
---
40.00
1.15254
---
---
70.40
1.99273
72.00
2.24531
60.00
1.54136
82.00
2.38662
61.60
1.80057
85.33
2.40769
74.00
1.87286
86.00
2.09515
56.00
1.52728
82.67
2.26369Tarix ( orta reytinq - 1.94299 ; maksimum - 2.17466 (2011); minimum - 1.38425 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 54.00
2.05637
34.22
1.38425
52.25
1.84443
63.27
1.96715
82.29
2.22122
75.43
2.08225
78.67
1.99546
72.80
1.92696
70.40
1.99839
71.76
2.17466
64.89
1.83362
82.00
1.95866
64.00
1.72261


qızlar


bütövlükdə 54.00
2.05637
34.22
1.38425
52.25
1.84443
63.27
1.96715
82.29
2.22122
75.43
2.08225
78.67
1.99546
72.80
1.92696
70.40
1.99839
71.76
2.17466
64.89
1.83362
82.00
1.95866
64.00
1.72261Coğrafiya ( orta reytinq - 1.60154 ; maksimum - 1.87519 (2012); minimum - 1.31916 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 64.89
1.66392
47.45
1.31916
63.57
1.57285
70.86
1.70594
77.20
1.78723
52.00
1.08685
78.22
1.63015
71.38
1.51436
84.57
1.58603
76.96
1.66187
66.18
1.87519
67.56
1.71807
79.76
1.77648


qızlar


bütövlükdə 64.89
1.66392
47.45
1.31916
63.57
1.57285
70.86
1.70594
77.20
1.78723
52.00
1.08685
78.22
1.63015
71.38
1.51436
84.57
1.58603
76.96
1.66187
66.18
1.87519
67.56
1.71807
79.76
1.77648İngilis dili ( orta reytinq - 1.71548 ; maksimum - 2.20107 (2005); minimum - 1.12614 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 76.00
2.81719
29.36
1.12614
51.65
1.89190
71.57
2.20107
70.60
2.15699
57.45
1.69897
64.53
1.69545
62.43
1.81083
63.29
1.69729
69.24
1.62814
70.80
1.56038
66.40
1.62925
69.00
1.67431


qızlar


bütövlükdə 76.00
2.81719
29.36
1.12614
51.65
1.89190
71.57
2.20107
70.60
2.15699
57.45
1.69897
64.53
1.69545
62.43
1.81083
63.29
1.69729
69.24
1.62814
70.80
1.56038
66.40
1.62925
69.00
1.67431Türk dili ( orta reytinq - 2.24344 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 52.00
2.24344
---
---
---
---
---
---
---
---


qızlar


bütövlükdə 52.00
2.24344
---
---
---
---
---
---
---
---Ümumi fənn bloku ( orta reytinq - 1.23771 ; maksimum - 1.77908 (2006); minimum - 1.04643 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
oğlanlar 45.00
1.55812
33.14
1.04643
29.17
1.10789
37.58
1.25743
43.04
1.77908


qızlar


bütövlükdə 45.00
1.55812
33.14
1.04643
29.17
1.10789
37.58
1.25743
43.04
1.77908


 

Qrafik: orta balların dinamikası


 b) Ali məktəblərə qəbul olma göstəricilərinin dinamikası

   Aşağıdakı cədvəldə 1995-2017-ci illər üzrə məktəbin məzunlarının əsas qəbulolma göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ümumiləşdirilmiş reytinq məktəbi təmsil edən abituriyentlərin ali məktəblərə qəbulolma faizi və onların orta balları əsasında hesablanmış kompleks göstəricidir.
   Reytinqin qiyməti ümumiləşdirilmiş şəkildə məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinin keyfiyyətini orta respublika səviyyəsi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Belə ki, bu qiymət 1-dən çox olduqda, məktəbin məzunlarının nəticələrinin orta respublika səviyyəsindən yüksək, 1-dən az olduqda isə aşağı olduğunu göstərir.
   Təhlil edilən dövr üzrə, məktəbin məzunlarının ali məktəblərə orta qəbulolma faizi 76.61, qəbulolma göstəriciləri üzrə ümumiləşdirilmiş reytinq isə 2.654 bərabər olmuşdur. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 illərin qəbul kampaniyalarında qəbulolma faizi orta respublika göstəricisindən yüksək, 2002 ilin qəbul kampaniyasında isə aşağıdır.

Kampaniya * Ümumiləşdirilmiş
reytinq
İmtahanda iştirak
etmişdir
Orta bal Qəbul olmuş məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
2002 o 1.199 9 347.569 3 33.33 415.583 1 2 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.199 9 347.569 3 33.33 415.583 1 2 0
2003 o 1.094 51 267.592 22 43.14 307.168 7 6 9
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.094 51 267.592 22 43.14 307.168 7 6 9
2004 o 2.444 48 349.239 32 66.67 404.880 15 10 7
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.444 48 349.239 32 66.67 404.880 15 10 7
2005 o 3.293 33 454.671 28 84.85 463.758 14 6 8
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.293 33 454.671 28 84.85 463.758 14 6 8
2006 o 3.367 23 463.348 16 69.57 517.500 14 2 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.367 23 463.348 16 69.57 517.500 14 2 0
2007 o 3.024 22 448.227 16 72.73 485.969 9 5 2
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.024 22 448.227 16 72.73 485.969 9 5 2
2008 o 2.944 25 494.360 18 72.00 518.833 7 9 2
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.944 25 494.360 18 72.00 518.833 7 9 2
2009 o 3.253 33 447.182 29 87.88 469.655 15 12 2
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.253 33 447.182 29 87.88 469.655 15 12 2
2010 o 2.969 27 498.593 22 81.48 514.727 13 6 3
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.969 27 498.593 22 81.48 514.727 13 6 3
2011 o 2.968 53 480.943 49 92.45 479.204 22 20 7
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.968 53 480.943 49 92.45 479.204 22 20 7
2012 o 2.533 37 494.081 30 81.08 489.267 15 10 5
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.533 37 494.081 30 81.08 489.267 15 10 5
2013 o 2.929 40 505.500 38 95.00 511.553 24 4 10
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.929 40 505.500 38 95.00 511.553 24 4 10
2014 o 2.606 35 526.200 31 88.57 534.194 18 6 7
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.606 35 526.200 31 88.57 534.194 18 6 7
 

Qrafik: ali məktəblərə qəbul olma faizinin dinamikası