Bu səhifə bütövlüklə Sizin məktəbinizə həsr olun-muşdur. Burada Siz 1995-ci ildən bəri respublikamızın ali məktəblərinə keçirilən qəbul imtahanlarında öz məktəbinizin məzunlarının göstərdiyi nəticələr haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bu məlumatlarla tanış olunduqdan sonra Siz öz məktəbinizin nəticələrinin respublikanın digər məktəbləri ilə müqayisədə nə dərəcədə yüksək olduğunu, həmçinin hansı fənlər üzrə qızların və hansılarında isə oğlanların daha yaxşı nəticələr göstərdiyini görəcəksiniz.

  Öz məktəbinizin qəbul kompaniyalarında iştirak etməsinin nəticələrinin ətraflı təhlili ilə tanış ola bilərsiniz.
       
  
 
Saytın bu bölməsi respublikanın ali məktəblərinə həsr olunmuşdur. Burada Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan ali məktəblər haqqında qısa məlumat təqdim olunmuş, həmçinin həmin ali məktəblərə keçirilən qəbul kampaniyalarının nəticələri haqqında əsas statistik məlumatlar verilmişdir.
 
  Copyright 2003-2024 Dövlət İmtahan Mərkəzi