Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin IV korpusu (əvvəlki Bakı Özəl türk liseyi)
Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin IV korpusu (əvvəlki Bakı Özəl türk liseyi)
Bolgə: Bakı ş. Nərimanov rayonu
 

   [ Qəbul imtahanları ]   [ Buraxılış imtahanları (ümumi orta təhsil səviyyəsi) ]  [ Buraxılış imtahanları (tam orta təhsil səviyyəsi) ] 

Məktəb məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının təhlili (1995-2017-ci illərdə keçirilmiş qəbul kampaniyalarının nəticələri əsasında)

 a) Fənlər üzrə düzgün cavabların faizlərinin və orta imtahan ballarının dinamikası

   Aşağıda fənlər üzrə düzgün cavablar göstəricilərinin 1995-2017-ci illər üzrə dinamikasının təhlili verilmişdir. Təhlil düzgün cavabların faizi və qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqi üzrə keçirilir. Düzgün cavablar faizinin qiyməti 0-100% intervalında dəyişir. Bu qiymət 100-ə yaxınlaşdıqca, məzunların göstərdiyi nəticələr yüksəlməyə doğru dəyişir. 100% qiyməti göstərir ki, məzunların hamısı fənn üzrə bütün test tapşırıqlarına düzgün cavab vermişlər.
   Qəbul kampaniyası nəticələri əsasında hesablanmış reytinqin qiyməti məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən neçə dəfə çox və ya az olduğunu göstərir. Bu qiymətin 1-dən çox olması məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən yüksək, 1-dən az olması isə məktəbin göstəricisinin orta respublika qiymətindən aşağı olmasını ifadə edir.
   Cədvəldə həmçinin oğlan və qız məzunlarının göstəricilərinin dinamikasının müqayisəli təhlili göstərilmişdir.
  Cədvəllərdə qırmızı rənglə təhlil zamanı abituriyentlərin sayının az olmasına görə nəzərə alınmayan statistik məlumatlar qeyd edilmişdir.
    Fənn üzrə orta reytinqin qiymətindən göründüyü kimi, təhlil edilən dövr ərzində bütün fənlər üzrə məktəbin göstəriciləri orta respublika səviyəsindən yüksək olmuşdur.
   Ötən ilin qəbul kampaniyasına nəzərən son qəbul kampaniyasında bütün təhlil edilən fənlər üzrə düzgün cavabların faizinin azalması müşahidə olunmuşdur.
   


Ana dili ( orta reytinq - 1.72699 ; maksimum - 2.17271 (2000); minimum - 1.01186 (2017) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 64.16
1.73376
61.77
1.95170
65.71
2.01800
76.49
2.20481
86.15
2.04731
59.55
1.75331
77.68
1.96790
70.44
1.84748
72.71
1.89655
61.17
1.48115
66.30
1.55892
74.31
1.56095
82.00
1.89504
77.42
1.63884
74.70
1.62698
73.47
1.54959
66.95
1.43745
73.53
1.48082
51.76
1.03973
75.53
1.45584
51.81
1.01186
qızlar 10.00
0.27021


32.50
0.93676


53.33
1.35118


20.00
0.48427bütövlükdə 62.52
1.68935
61.77
1.95170
65.71
2.01800
75.38
2.17271
86.15
2.04731
59.55
1.75331
77.42
1.96145
70.44
1.84748
72.71
1.89655
60.31
1.46038
66.30
1.55892
74.31
1.56095
82.00
1.89504
77.42
1.63884
74.70
1.62698
73.47
1.54959
66.95
1.43745
73.53
1.48082
51.76
1.03973
75.53
1.45584
51.81
1.01186

Ədəbiyyat ( orta reytinq - 1.73731 ; maksimum - 2.17667 (2010); minimum - 1.29299 (2007) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 47.94
1.53830
39.78
1.51794
51.67
1.65717
59.48
1.93998
81.79
1.97331
42.95
1.46183
63.10
2.11244
54.44
1.80833
51.94
1.77339
49.65
1.45041
52.36
1.29299
72.89
1.74430
76.00
1.87509
87.00
2.17667
74.22
1.95222
73.78
1.92744
57.33
1.19320
58.00
1.32172
68.00
1.45622
66.00
1.26158
61.33
1.15142
qızlar 0.00
0.00000


20.00
0.65230


20.00
0.66957


6.67
0.19476bütövlükdə 46.46
1.49096
39.78
1.51794
51.67
1.65717
58.48
1.90738
81.79
1.97331
42.95
1.46183
62.70
2.09902
54.44
1.80833
51.94
1.77339
48.75
1.42425
52.36
1.29299
72.89
1.74430
76.00
1.87509
87.00
2.17667
74.22
1.95222
73.78
1.92744
57.33
1.19320
58.00
1.32172
68.00
1.45622
66.00
1.26158
61.33
1.15142

Riyaziyyat ( orta reytinq - 2.15381 ; maksimum - 2.95968 (2002); minimum - 1.27274 (2015) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 52.94
2.47435
77.78
2.89970
81.43
2.26365
84.24
2.83903
79.69
2.17515
77.12
2.95968
85.53
2.37314
70.00
2.20496
80.92
2.22207
67.81
2.07161
59.41
1.66600
69.75
1.78904
76.00
2.44138
74.21
2.30142
64.42
1.90633
65.14
1.91956
56.98
1.86310
62.83
1.83936
45.60
1.27274
75.73
2.08590
52.29
1.51490
qızlar 3.33
0.15579


16.67
0.56167


16.00
0.44393


---
---bütövlükdə 50.19
2.34555
77.78
2.89970
81.43
2.26365
82.74
2.78842
79.69
2.17515
77.12
2.95968
84.08
2.33295
70.00
2.20496
80.92
2.22207
67.81
2.07161
59.41
1.66600
69.75
1.78904
76.00
2.44138
74.21
2.30142
64.42
1.90633
65.14
1.91956
56.98
1.86310
62.83
1.83936
45.60
1.27274
75.73
2.08590
52.29
1.51490

Fizika ( orta reytinq - 2.05625 ; maksimum - 2.86545 (1998); minimum - 1.66864 (2016) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 34.67
2.03079
63.81
2.86545
58.72
2.02631
60.13
2.22680
56.00
1.84110
50.40
1.98573
72.95
2.51280
68.31
2.39019
59.71
1.86642
35.33
1.22138
54.80
1.87381
63.33
2.00192
70.80
2.32525
67.60
1.95029
68.63
1.92637
65.47
2.13251
68.48
1.99577
71.30
2.06303
45.14
1.21409
70.22
1.66864
70.00
1.60866
qızlar 3.33
0.19526


13.33
0.49379


---
---


---
---bütövlükdə 31.82
1.86393
63.81
2.86545
58.72
2.02631
58.40
2.16261
56.00
1.84110
50.40
1.98573
72.95
2.51280
68.31
2.39019
59.71
1.86642
35.33
1.22138
54.80
1.87381
63.33
2.00192
70.80
2.32525
67.60
1.95029
68.63
1.92637
65.47
2.13251
68.48
1.99577
71.30
2.06303
45.14
1.21409
70.22
1.66864
70.00
1.60866

Kimya ( orta reytinq - 2.17824 ; maksimum - 2.97161 (2003); minimum - 1.62348 (2016) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 40.67
2.11906
52.14
2.73065
48.21
2.04377
62.44
2.83689
58.22
1.93017
54.13
2.31262
78.29
2.97161
61.54
2.38826
52.29
2.15204
40.00
1.70170
73.20
2.41538
61.33
2.07285
77.60
2.36094
69.60
1.92361
68.42
1.90771
66.74
2.01080
67.68
1.96931
64.17
1.94774
41.71
1.00085
66.22
1.62348
62.00
1.51122
qızlar 6.67
0.34738


13.33
0.60582


---
---


---
---bütövlükdə 37.58
1.95800
52.14
2.73065
48.21
2.04377
60.62
2.75426
58.22
1.93017
54.13
2.31262
78.29
2.97161
61.54
2.38826
52.29
2.15204
40.00
1.70170
73.20
2.41538
61.33
2.07285
77.60
2.36094
69.60
1.92361
68.42
1.90771
66.74
2.01080
67.68
1.96931
64.17
1.94774
41.71
1.00085
66.22
1.62348
62.00
1.51122

Biologiya ( orta reytinq - 1.89225 ; maksimum - 2.06042 (2000); minimum - 2.03266 (2003) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 34.44
1.17082
60.67
1.98217
73.33
2.07227
74.67
2.06042
82.00
2.03801
57.33
1.59052
70.55
2.03266
86.00
2.10281
---
---
---
---
68.00
1.74687
48.00
1.39704
77.33
2.26046
36.00
1.01574
76.00
1.92348
83.33
2.03018
56.00
1.52728
84.00
2.30021
92.00
1.87047
---
---
92.00
1.62311
qızlar ---
---


---
---


---
---


---
---bütövlükdə 34.44
1.17082
60.67
1.98217
73.33
2.07227
74.67
2.06042
82.00
2.03801
57.33
1.59052
70.55
2.03266
86.00
2.10281
---
---
---
---
68.00
1.74687
48.00
1.39704
77.33
2.26046
36.00
1.01574
76.00
1.92348
83.33
2.03018
56.00
1.52728
84.00
2.30021
92.00
1.87047
---
---
92.00
1.62311

Tarix ( orta reytinq - 2.08445 ; maksimum - 2.66848 (1997); minimum - 1.40537 (2007) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 68.21
2.66848
56.21
2.56638
64.17
2.34685
57.47
2.21956
80.00
2.34486
52.31
1.99192
48.31
1.95400
70.02
2.47193
71.11
2.21085
67.20
1.81399
50.91
1.40537
72.44
1.83762
67.64
1.79029
73.67
2.09112
68.00
2.06058
75.56
2.13504
64.67
1.54464
52.50
1.41308
32.00
0.64041
72.00
1.63663
54.00
1.27365
qızlar ---
---


26.67
1.02996


4.00
0.16179


12.00
0.32392bütövlükdə 68.21
2.66848
56.21
2.56638
64.17
2.34685
56.28
2.17381
80.00
2.34486
52.31
1.99192
45.14
1.82598
70.02
2.47193
71.11
2.21085
58.00
1.56565
50.91
1.40537
72.44
1.83762
67.64
1.79029
73.67
2.09112
68.00
2.06058
75.56
2.13504
64.67
1.54464
52.50
1.41308
32.00
0.64041
72.00
1.63663
54.00
1.27365

Coğrafiya ( orta reytinq - 1.79003 ; maksimum - 2.53590 (1998); minimum - 0.72234 (2017) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 68.82
2.41419
72.35
2.53590
78.59
2.12395
78.18
2.42109
84.53
1.92992
76.83
1.97006
68.64
1.90808
71.91
1.77931
75.88
1.82692
65.66
1.52004
59.79
1.24965
65.82
1.37165
83.43
1.76986
82.20
1.54156
78.44
1.69393
58.62
1.66095
57.41
1.46009
63.46
1.41334
41.33
1.02842
74.67
1.49511
37.33
0.72234
qızlar ---
---


3.33
0.10322


---
---


16.00
0.37041bütövlükdə 68.82
2.41419
72.35
2.53590
78.59
2.12395
76.52
2.36959
84.53
1.92992
76.83
1.97006
68.64
1.90808
71.91
1.77931
75.88
1.82692
64.48
1.49267
59.79
1.24965
65.82
1.37165
83.43
1.76986
82.20
1.54156
78.44
1.69393
58.62
1.66095
57.41
1.46009
63.46
1.41334
41.33
1.02842
74.67
1.49511
37.33
0.72234

İngilis dili ( orta reytinq - 2.34735 ; maksimum - 3.01362 (1998); minimum - 1.37269 (2017) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar 62.26
2.65397
65.56
3.01362
63.21
2.56150
68.48
3.03564
79.03
2.60087
74.29
2.75364
73.84
2.83187
75.72
2.77349
75.29
2.31555
64.88
1.98217
63.87
1.88858
80.00
2.10180
86.25
2.50156
83.48
2.23870
81.63
1.91953
87.14
1.92039
79.10
1.94087
79.47
1.92829
73.78
1.61745
80.00
1.90069
58.60
1.37269
qızlar ---
---


26.67
1.18213


16.00
0.61362


16.00
0.48883bütövlükdə 62.26
2.65397
65.56
3.01362
63.21
2.56150
67.59
2.99620
79.03
2.60087
74.29
2.75364
72.71
2.78838
75.72
2.77349
75.29
2.31555
63.71
1.94662
63.87
1.88858
80.00
2.10180
86.25
2.50156
83.48
2.23870
81.63
1.91953
87.14
1.92039
79.10
1.94087
79.47
1.92829
73.78
1.61745
80.00
1.90069
58.60
1.37269

Alman dili ( orta reytinq - 2.13181 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
76.00
2.13181
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
qızlar ---
---


---
---


---
---


---
---bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
76.00
2.13181
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Ərəb dili ( orta reytinq - 2.04123 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
88.00
2.04123
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
qızlar ---
---


---
---


---
---


---
---bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
88.00
2.04123
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

Türk dili ( orta reytinq - 3.05285 )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
78.33
3.40075
88.33
4.29899
47.33
2.50738
68.00
2.59214
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---qızlar ---
---


---
---


---
---


---
---bütövlükdə ---
---
78.33
3.40075
88.33
4.29899
47.33
2.50738
68.00
2.59214
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Ümumi fənn bloku ( orta reytinq - 1.75680 ; maksimum - 2.02658 (2001); minimum - 1.51285 (2005) )
Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq*)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oğlanlar ---
---
---
---
---
---
---
---
71.76
2.02658
56.02
1.93978
57.04
1.80132
45.61
1.73265
45.21
1.51285
38.09
1.57414qızlar ---
---


---
---


70.00
2.21051


30.00
1.23997bütövlükdə ---
---
---
---
---
---
---
---
71.76
2.02658
56.02
1.93978
57.22
1.80701
45.61
1.73265
45.21
1.51285
37.92
1.56718 

Qrafik: orta balların dinamikası


 b) Ali məktəblərə qəbul olma göstəricilərinin dinamikası

   Aşağıdakı cədvəldə 1995-2017-ci illər üzrə məktəbin məzunlarının əsas qəbulolma göstəriciləri təqdim edilmişdir. Ümumiləşdirilmiş reytinq məktəbi təmsil edən abituriyentlərin ali məktəblərə qəbulolma faizi və onların orta balları əsasında hesablanmış kompleks göstəricidir.
   Reytinqin qiyməti ümumiləşdirilmiş şəkildə məktəbin məzunlarının qəbul imtahanlarındakı nəticələrinin keyfiyyətini orta respublika səviyyəsi ilə müqayisə etməyə imkan verir. Belə ki, bu qiymət 1-dən çox olduqda, məktəbin məzunlarının nəticələrinin orta respublika səviyyəsindən yüksək, 1-dən az olduqda isə aşağı olduğunu göstərir.
   Təhlil edilən dövr üzrə, məktəbin məzunlarının ali məktəblərə orta qəbulolma faizi 72.11, qəbulolma göstəriciləri üzrə ümumiləşdirilmiş reytinq isə 2.809 bərabər olmuşdur. 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 illərin qəbul kampaniyalarında qəbulolma faizi orta respublika göstəricisindən yüksək, 2015, 2017 illərin qəbul kampaniyalarında isə aşağıdır. Son qəbul kampaniyasında qəbulolma faizi -50.42% azalıb , məzunların orta balı -138.92 azalıb , ümumiləşdirilmiş reytinq isə -1.353 azalıb .

Kampaniya * Ümumiləşdirilmiş
reytinq
İmtahanda iştirak
etmişdir
Orta bal Qəbul olmuş məzunlar
cəmi cəmi (%-lə) orta bal dövlət, ödənişsiz dövlət, ödənişli özəl
1997 o 3.157 32 363.380 25 78.13 401.300 18 4 1
q 0.000 1 0.000 0 0.00 --- 0 0 0
* 3.062 33 352.369 25 75.76 401.300 18 4 1
1998 o 4.160 47 430.727 44 93.62 446.402 35 5 4
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 4.160 47 430.727 44 93.62 446.402 35 5 4
1999 o 3.684 42 456.687 39 92.86 469.594 28 2 5
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.684 42 456.687 39 92.86 469.594 28 2 5
2000 o 4.326 77 488.355 69 89.61 512.403 52 12 5
q 0.000 2 72.084 0 0.00 --- 0 0 0
* 4.217 79 477.816 69 87.34 512.403 52 12 5
2001 o 3.237 39 529.346 27 69.23 574.903 20 6 1
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.237 39 529.346 27 69.23 574.903 20 6 1
2002 o 3.023 44 421.449 35 79.55 438.861 22 7 6
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.023 44 421.449 35 79.55 438.861 22 7 6
2003 o 3.056 71 484.386 51 71.83 515.151 31 15 5
q 0.000 1 119.196 0 0.00 --- 0 0 0
* 3.014 72 479.314 51 70.83 515.151 31 15 5
2004 o 3.566 57 453.173 45 78.95 498.846 18 16 11
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.566 57 453.173 45 78.95 498.846 18 16 11
2005 o 2.931 48 470.710 33 68.75 509.436 11 17 5
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.931 48 470.710 33 68.75 509.436 11 17 5
2006 o 1.833 47 403.441 20 42.55 460.637 6 9 5
q 0.000 1 69.660 0 0.00 --- 0 0 0
* 1.795 48 396.487 20 41.67 460.637 6 9 5
2007 o 2.307 40 387.563 24 60.00 449.458 1 13 10
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.307 40 387.563 24 60.00 449.458 1 13 10
2008 o 2.715 26 483.731 17 65.38 526.882 8 4 5
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.715 26 483.731 17 65.38 526.882 8 4 5
2009 o 3.359 42 530.619 32 76.19 559.313 14 13 5
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 3.359 42 530.619 32 76.19 559.313 14 13 5
2010 o 2.811 42 516.976 30 71.43 555.900 13 13 4
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.811 42 516.976 30 71.43 555.900 13 13 4
2011 o 2.536 46 475.152 34 73.91 512.147 13 9 12
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.536 46 475.152 34 73.91 512.147 13 9 12
2012 o 2.449 57 461.456 46 80.70 475.217 12 21 13
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.449 57 461.456 46 80.70 475.217 12 21 13
2013 o 2.116 65 417.908 49 75.38 465.714 9 23 17
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 2.116 65 417.908 49 75.38 465.714 9 23 17
2014 o 1.592 68 438.235 43 63.24 457.023 8 26 9
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.592 68 438.235 43 63.24 457.023 8 26 9
2015 o 1.090 17 312.000 8 47.06 452.125 1 3 4
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.090 17 312.000 8 47.06 452.125 1 3 4
2016 o 1.678 17 486.588 11 64.71 524.909 1 8 2
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 1.678 17 486.588 11 64.71 524.909 1 8 2
2017 o 0.326 21 347.667 3 14.29 460.667 1 2 0
q 0 --- 0 --- --- 0 0 0
* 0.326 21 347.667 3 14.29 460.667 1 2 0
 

Qrafik: ali məktəblərə qəbul olma faizinin dinamikası