Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

Qafqaz Universiteti

Azərbaycanda ilk xarici universitet kimi fəaliyyətə başlayan Qafqaz Universiteti Nazirlər Kabinetinin 11 sentyabr 1995 - ci il tarixli 203 saylı qərarı ilə özəl ali təhsil müəsissəsi statusu ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.

Başlıca məqsədi "bir millətin iki dövləti” Türkiyə və Azərbaycan respublikalarının elmi, texniki və pedaqoji potensiallarını birləşdirmək olan universitet öhdəsinə düşən tarixi vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirir.

Bir çox yeniliklərlə öncüllük etmiş universitet daha bir yeniliyi gercəkləşdirmək ərəfəsindədir. Tə’sisçi şirkətin vəsaiti hesabına 20 ha torpaq sahəsi üzərində inşa ediləcək müasir tipli yeni universitet kompleksi müstəqil Azərbaycanımız üçün də gözəl töhfə olacaqdır. Altı ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlayan universitetin təhsil proqramları Azərbaycanın ehtiyaclarına və Türkiyənin əməli təcrübəsinə əsasən hazırlanmışdır. Universitetin əyani şö’bəsində təhsil müddəti bir il dil hazırlığı kursunu və dörd il bakalavr pilləsini əhatə edir. Universitet bu ildən e’tibarən magistr hazırlamaq hüququ qazanmışdır.

İ X T İ S A S L A R:


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ
(Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram tə’minatı)

İŞLETME
(Biznesin təşkili və idarə ediməsi)

KAMU YÖNETİMİ

(Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi)

ULUSLARARASI HUKUK

(Beynəlxalq hüquq)

TÜRK DİLİ və EDEBİYATI

(Türk dili və ədəbiyyatı)

İLAHİYAT

(Dinşünaslıq)

Mükəmməl şəkildə türk və ingilis dilləri (dinşünaslıq bölməsində ərəb dili) öyrədilən hazırlıq kursundan sonrakı mərhələdə tədris azərbaycan və türk dillərində həyata keçirilir. Bu zaman tələbələri müasir tələblərə tamamilə cavab verən mükəmməl təhsil, son model kompüterlərdən ibarət laboratoriya, internetdən geniş istifadə imkanı, xarici dillərdə olan elmi ədəbiyyat və dərgilərdən ibarət kitabxana, təhsildə xüsusi fərqlənənlər üçünx həvəsləndirici mükafatlar və bir - birindən maraqlı sürprizlər gözləyir.

Eyni zamanda universitetlə özəl bir şirkət arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən ehtiyacı olan tələbələr yataqxana ilə tə’min olunur. Ən başlıcası isə universitetin mə’zunları Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanaraq ixtisaslarına uyğun yüksəkmaaşlı işlə tə’min olunurlar. Bu amil universitetin təhsil sisteminə və hazırladığı kadrların keyfiyyətinə verilən ən yüksək qiymətdir.

Ümumiyyətlə, zəngin maddi texniki bazaya, öz peşəsini ürəkdən sevən fədakar müəllimlərdən ibarət güclü elmi-pedaqoji potensiala malik olan universitetdə yüksəksəviyyəli milli kadrların yetişməsi üçün hər cür şərait mövcuddur. Burada yüksək tələbkarlıq və professionallıq əsasında qurulmuş tədris prosesi ilə yanaşı, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına, professor-müəllim hey’ətinin və tələbələrin xarici ölkələrə səfərlərinin təşkilinə, beynəlxalq elmi konfrans və seminarların keçirilməsinə, sosial tədqiqatların aparılmasına da xüsusi diqqət yetirilir.

Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin qurulması ilə əlaqədar universitetin qanunvericilik prosesində yaxından iştirakı və göstərdiyi elmi-texniki yardım da görülən konkret işlərdəndir.Ünvan:
N.Nərimanov pr. No:103,
Tel : 38 72 46; 38 15 62,
Fax : 98 14 87
E-mail:admin@qafqaz.edu.az
 
 
  Copyright © 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası