Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

Qərb Universiteti

Qərb Universiteti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 mart 1995-ci il tarixli 44 saylı qərarı ilə qeyri-dövlət təhsil müəssisəsi kimi dövlət qeydiyyatına alınıb.

Universitetdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə ingilis, Azərbaycan və rus dillərində bakalavr hazırlığı aparılır.

İnformatika və hesablama texnikası (istiqamətlər üzrə):

 • Hesablama texnikası və informatika;
 • İnformatika və hesablama sistemlərinin menecment və mühəndisliyi.
  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
  Ümumi iqtisadiyyat (istiqamətlər üzrə) :
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
 • Maliyyə və kredit. Beynəlxalq hüquq (istiqamətlər üzrə):
 • Neft hüququ;
 • Avropa hüququ;
 • Nəqliyyat hüququ.

  Beynəlxalq jurnalistika Politologiya Regionşünaslıq (istiqamətlər üzrə):
 • Britaniyaşünaslıq;
 • Amerikaşünaslıq;
 • Qafqazşünaslıq. Xarici dillər:
 • İngilis dili və Britaniya ədəbiyyatı;
 • İngilis dili və Amerika ədəbiyyatı;
 • Alman dili və ədəbiyyatı;
 • Fransız dili və ədəbiyyatı;
 • Tərcümə (ingilis, fransız, alman).

  Menecment (istiqamətlər üzrə):
 • Mehmanxana və turizm menecmenti;
 • Biznes-menecment;
 • Beynəlxalq menecment;
 • Bank işi menecmenti;
 • Hey`ətin idarə olunması;
 • Biznesin təşkili və idarə edilməsi.

  Dizayn (sahələr üzrə).

  Göstərilən ixtisaslar üzrə təhsil əyani, axşam və qiyabi şö`bələrdə aparılır.
  Bundan əlavə, universitetdə aşağıdakı istiqamətlər üzrə ikiillik magistratura da fəaliyyət göstərir:
  İİM - 030000 İnzibati idarəetmə;
  İM - 030001 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi;
  İİM - 010000 İqtisadiyyat;
  İM - 010001 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər;
  İM - 020000 Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə;
  İM - 020002 Biznesin təşkili və idarə edilməsi;
  İM - 020009 Bank menecmenti;
  İM - 020014 Beynəlxalq menecment;
  HSM - 090000 Siyasi elmlər;
  HSM - 090009 Beynəlxalq siyasi proseslər və beynəlxalq əlaqələr nəzəriyyəsi.

  Qərb Universitetində 8 kafedra fəaliyyət göstərir:
  “Politologiya”, “Humanitar fənlər”, “İqtisadiyyat”, “Marketinq və menecment”, “İngilis dili”, “Riyaziyyat və informatika tə`minatı”, “Hüquq” və “Dil hazırlığı”.

  Beynəlxalq səviyyədə bakalavr və magistr hazırlığının həyata keçirilməsində universitet yüksək elmi-pedaqoji potensiala əsaslanır. Belə ki, universitetdə 3 akademik, 16 professor, 1 elmlər doktoru - dosent, 1 elmlər namizədi - dosent, 17 dosent, 44 elmlər namizədi - baş müəllim və 65 müəllim işləyir. O cümlədən respublikanın bir sıra görkəmli şəxsləri, alimləri məsləhətçi və diplom rəhbəri kimi universitetlə yaxından əməkdaşlıq edirlər. Qərb Universitetində müxtəlif proqramlar üzrə 25-dən çox xarici müəllim çalışır. Tədrisin yüksək səviyyədə aparılmasında Universitetin zəngin maddi-texniki bazası əsas rol oynayır. Müasir səviyyədə təchiz edilmiş auditoriyalar, kompüter otaqları, audio-video texnika, on minlərlə Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və ispan dillərində zəngin ədəbiyyata malik kitabxana fondu tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. Qərb Universitetində ən müasir kompüterlərlə təchiz olunmuş və INTERNET sisteminə qoşulmuş mərkəz fəaliyyət göstərir. Universitetə qəbul olunan hər bir tələbə burada öz elektron ünvanını açmaq imkanı əldə edir.

  Universitetdə xüsusi poliqrafiya-nəşriyyat şö`bəsində çap olunan “Təkamül” jurnalı görkəmli elm xadimlərinə və gənc alimlərə öz elmi yaradıcılıqlarını əks etdirməyə imkan verir. Qərb Universitetinin müəllim və tələbələri ABŞ, Böyük Britaniya, Hollandiya, Türkiyə və Almaniya universitetlərinə getmək, ixtisaslarını artırmaq, təhsillərini bu ölkələrin universitetlərində davam etdirmək imkanlarına malikdirlər. Universitetin bütün tələbələri bir və ya iki xarici dilə mükəmməl yiyələnirlər. İngilis dilinə mükəmməl dərəcədə yiyələnmiş tələbələr beynəlxalq konfrans və sərgilərdə tərcüməçi-bələdçi kimi iştirak edirlər. Universiteti bitirən yüzlərlə mə`zunlarımız respublikamızın dövlət və qeyri-dövlət orqanlarında, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində, xarici ölkələrin Azərbaycanda olan nümayəndəliklərində, beynəlxalq şirkətlərdə və xarici ölkələrdə çalışırlar.

  Qərb Universitetinin tələbələri asudə vaxtlarını səmərəli və maraqlı keçirirlər. Burada fəaliyyət göstərən tələbələrdən ibarət xor kollektivi peşəkarlar arasında da özünə ad qazanmışdır. İdmanın müxtəlif növləri üzrə (basketbol, futbol, karate və s.) keçirilən yarışlarda universitet tələbələri bacarıqla çıxış edirlər. Onlar, həmçinin universitetin tələbə qəzetinin nəşrində, şən və hazırcavablar klubunda, tələbə teatrında, breyn – rinq oyunlarında da həvəslə iştirak edirlər.

  Ünvan:
  370001, Bakı, İstiqlaliyyət küç. 27
  TELEFON: 92-74-18 FAKS: 92-67-01
  INTERNET: http://www. aznet.org
  E-MAIL:
  Rektorat @wu.baku.az,
  Rectorat @wu.aznet.org .

   
   
    Copyright © 2003
  Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası