Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

Milli Aviasiya Akademiyası

“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin Milli Aviasiya Akademiyası Milli Qəhrəman Yavər Əliyevin adını daşıyır. Bu ali məktəb Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 iyun 1992-ci il tarixli, 337 saylı qərarı ilə “Milli Aviasiya Mərkəzi” adı ilə yaradılmış və sonra Nazirlər Kabinetinin 24 fevral 1994-cü il tarixli, 81 saylı qərarı ilə Milli Aviasiya Akademiyasına çevrilmişdir. Akademiya 1999-cu ildə Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin qərarı ilə "Mülki Aviasiya Ali Təhsil Müəssisəsi" sertifikatına layiq görülmüşdür.

Əgər akademiyaya 1992-1993 tədris ili üçün iki ixtisas üzrə (mühəndis-pilot və mühəndis-texnik) 80 nəfər gənc qəbul olmuşdusa, 1998-1999-cu tədris ilində 11 ixtisas üzrə 276 nəfər daxil olmuşdur. Hal-hazırda Akademiyada 807 tələbə təhsil alır. Onlardan 609 nəfəri əyani şö’bədə, 198 nəfəri isə qiyabi şö’bədə oxuyur.

Akademiyada 135 müəllim fəaliyyət göstərir. Onlardan 2 nəfəri akademik, 1 nəfəri EA-nın müxbir üzvü, 6 nəfəri professor, 10 nəfəri elmlər doktoru, 11 nəfəri dosent, 43 nəfəri elmlər namizədidir.
Milli Aviasiya Akademiyasının 3 tədris korpusu, onlarla müasir səviyyəli, ixtisaslaşdırılmış auditoriya və laboratoriyaları vardır. Tədris prosesinin məzmunlu və keyfiyyətli keçməsi üçün auditoriyalar və kabinələr lazımi funksional trenajorlar, stendlər, maketlər və sxemlərlə tə’min olunmuşdur. İngilis, Azərbaycan və rus dili kabinələri lazımi linqafon cihazları və kompüter texnikası ilə təchiz olunmuşdur. Kompüter texnikasının, əsas fənlər üzrə öyrədici və nəzarətedici proqramların tətbiqi yolu ilə akademiyada tədris prosesi müntəzəm olaraq təkmilləşdirilir. Akademiyanın kitabxanası elmi-texniki, tədris-metodiki və sorğu ədəbiyyatları ilə komplektləşdirilmişdir. Kitabxananın fondu daim tələbata uyğun olan tədris ədəbiyyatları ilə zənginləşdirilir.

Fakültələr     İxtisaslar Kafedralar
 • Hava nəqliyyatının uçuş istismarı
 • Hava nəqliyyatının texniki istismarı
 • İqtisadiyyat və hüquq
 • İxtisasartırma
 • Qiyabi fakültə
  • Hava gəmilərinin uçuş istismarı (mühəndis-pilot)
  • Hava naviqasiyası (mühəndis-şturman)
  • Hava nəqliyyatında hərəkətin idarə olunması (mühəndis-dispetçer)
  • Uçan aparatlar və onların mühərriklərinin texniki istismarı (mühəndis-mexanik)
  • Aviasiya elektrosistemlərinin və pilotaj-naviqasiya komplekslərinin texniki istismarı (mühəndis-elektrik)
  • Nəqliyyat radioqurğularının texniki istismarı (radiomühəndis)
  • Avtomatlaşdırılmış uçuşlara nəzarət sistemlərinin istismarı (mühəndis-sistemotexnik)
  • Avianəqliyyat istehsalatının təşkili (mühəndis-avianəqliyyat istehsalatının təşkilatçısı)
  • Beynəlxalq hüquq (hüquqşünas)
  • Gömrük işinin təşkili (inzibati menecer)
  • Menecment (mühəndis-iqtisadçı)
  • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (iqtisadçı)
 • Uçuş fənləri
 • Hava naviqasiyası və havada hərəkətin idarə edilməsi
 • Avtomatika və aviasiya cihazları
 • Aviasiya texnikasının konstruksiyası, istismarı və riyazi modelləşdirilməsi
 • Fizika-riyaziyyat fənləri
 • Aviasiya xüsusi avadanlıqları
 • Aviasiya radiotexnikası və elektronikası
 • Humanitar fənlər
 • Mülki aviasiya iqtisadiyyatı
 • İngilis dili
 • Aviasiya psixofiziologiyası və bədən tərbiyəsi
 • Avianəqliyyat istehsalatı
 • Hərbi kafedra

  Akademiyada fəaliyyət göstərən tibb məntəqəsinin yüksəkixtisaslı həkimləri və köməkçi hey’əti əməkdaşlara və tələbələrə lazımi səhiyyə xidməti göstərirlər. Akademiyada futbol və basketbol meydançaları, müxtəlif idman qurğuları vardır. Hazırda müasir tələblərə uyğun olan idman kompleksi tikilir və onun 1999/2000-ci tədris ilinin əvvəlinə kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.

  Respublika Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 542 saylı qərarı ilə MAA-da hərbi kafedra açılmışdır. Kafedra xəttilə hərbi təyyarəçilər, aviasiya mühəndisləri, uçuşların yerüstü tə’minatı üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sertifikatına layiq görülməsi ona xüsusi əlavələr ilə təsdiq edilmiş nümunəvi proqramlar üzrə mütəxəssislər yetişdirməyə, onların peşə hazırlığının səviyyəsini xeyli yüksəltməyə imkan verəcəkdir.

  Eyni zamanda Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sertifikatı akademiyaya yeni hüquqlar da verir. Akademiya M.İ.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, N.E.Bauman adına Moskva Dövlət Texniki Universiteti, Sankt-Peterburq Mülki Aviasiya Akademiyası, İstanbul Texniki Universiteti, Donetsk Dövlət Texniki Universiteti, Moskva Mülki Aviasiya Dövlət Texniki Universiteti, Baltik Dövlət Texniki Universiteti, K. E. Siolkovski adına Moskva Aviasiya-Texnoloji İnstitutu, Moskva Aviasiya İnstitutu, Kiyev Mülki Aviasiya Mühəndisləri İnstitutu, Təbriz Universiteti və başqa ali məktəblərlə sıx əlaqə saxlayır. Mə’zunların tə’yinatı ilə “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserni məşğul olur. Ehtiyacı olan tələbələrə gündə 3 dəfə pulsuz yemək verilir. Tələbələr müasir tələblərə cavab verən mənzil tipli yataqxana ilə tə’min olunur.


  Ünvan:
  370057, Bakı şəhəri, Binə aeroportu, Milli Aviasiya Akademiyası
  Əlaqə telefonu: 97-28-29
   
   
    Copyright © 2003
  Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası