Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

AZƏRBAYCAN DƏNİZ AKADEMİYASI

Xüsusi ixtisaslı ali təhsil müəssisələrindən olan Azərbaycan Dəniz Akademiyası uzun illər Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi idarəsinin nəzdində fəaliyyət qöstərmiş Bakı Dəniz Yolları Məktəbinin bazası əsasında yaradılmışdır.1996 cı ildə Respublika Nazirlər Kabinetinin 15 iyul tarixli 91 saylı qərarı ilə Dənizçilik məktəbinin yenidən qurulması, onun maddi -texniki bazası və elmi - pedaqoji kadr potensialının möhkəmləndirilməsi nəticəsində respublikada analoqu olmayan bu ali məktəb təşkil edildi , ona akademiya statusu verildi.

       İxtisaslar
  • Gəmiçilik və gəmilərin hərəkitinin idarə edilməsi-Azərbaycan və rus bölmələri,ödənişsiz və ödənişli əsaslarla (əyani və qiyabı şöbələr)
  • Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı-Azərbaycan və rus bölmələri, ödənişsiz və odənişli əsaslarla (əyani və qiyabi)
  • Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (su nəqliyyatı üzrə)-Azərbaycan bölməsi, ödənişli əsaslarla(əyanı şö'bə)
  • Gəmilərin elektrik avadanlığı və avtomatikası-Azərbaycan və rus bölmələri, ödənişsiz və ödənişli əsaslarla(əyani şö'bə)
  • Nəqliyyat radioavadanlığının texniki istismarı-Azərbaycan bölməsi, ödənişli əsaslarla (əyani şö'bə)

Əyani şö'bədə təhsil müddəti 4, qiyabı şöbədə isə 5 ildir.

Dənizçilik peşəsinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, akademiyaya yalnız sağlam oğlanlar qəbul edilir. Buna qörə də akademiyanın ixtisaslarını seçən qənclər əvvəlcə həmin ixtisasların profilinə uyğyn olaraq burada xüsusi tibbi və psixoloji müayinədən keçirlər.
Müayinədən yalnız müsbət rə'y almış abiturientlər akademiyanın ixtisaslarına sənəd vermək hüququ qazanırlar.

Akademiya diqər ali məktəblərdən aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə də fərqlənir:
a) təhsil müddəti ərzində tələbələr yataqxana ilə tə'min edilirlər;
b) tələbələr qündə üç dəfə yeməklə tə'min olunurlar;
v) təhsil müddəti ərzində hərbi xidmətdən azad olunurlar;
q) akademiyanı bitirdikdən sonra gənc mütəxəssislər işlə tə'min olunurlar.

Ə'la və yaxşı qiymətlərlə oxuyan tələbələrə xarici ölkələrə üzən gəmilərdə işləmək üçün viza açılır. Yüksəkkeyfiyyətli mütəxəssislər hazırlamaq üçün akademiya özünün maddi-texniki potensialını daim moderinləşdirir,auditoriyalarını,laboratoriyalarını,tədris kabinələrini ən müasir texniki-tə'lim vasitələri ilə zənqinləşdirir.

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi,onun xarici əlaqələrinin genişləndirilməsi, beynəlxalq nüfuzunun güclənməsi Dəniz Akademiyası qarşısında inkişaf üçün perspektivlər açır, yüksəkixtisaslı dənizçi kadrları hazırlamaq sahəsində onun məs'uliyyətini artırır.Ünvan:
Azərbaycan prospekti 18 Telefon :
93-75-21; 93-09-19 
 
 
  Copyright 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası