Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA İNSTİTUTU

Azərbaycan Texnologiya İnstitutu 1980-ci ildə respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Gəncə filialı kimi fəaliyyət göstərdiyi 1970-1980-ci illərdə institutda texnologiya, mexanika və inşaat şö’bələri mövcud olmuşdur.

Müstəqil ali məktəbə çevrilərkən institutda 3 fakültə (yeyinti istehsalı texnologiyası, toxuculuq və yüngül sənayenin texnologiyası, mexanika), 12 kafedra və 126 nəfər müəllim fəaliyyət göstərirdi.
Ötən dövr ərzində institut xalq təsərrüfatı və sənayenin müxtəlif sahələri üçün minlərlə mütəxəssis hazırlamış və dinamik inkişaf etmişdir. Hal-hazırda institutda 5 fakültə, 27 kafedra, 300 nəfərə yaxın müəllim, o cümlədən 13 elmlər doktoru və professor fəaliyyət göstərir.
İndi institutda 8 istiqamət və 25 ixtisaslaşma üzrə 2500 nəfərə yaxın tələbə təhsil alır.

Həmin ixtisas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Qida məhsullarının texnologiyası
2. Çoxişlənən malların texnologiyası
3. Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar
4. Standartlaşdırma və sertifikasiya
5. Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə
6. İnzibati idarəetmə
7. Sosial-mədəni servis xidməti
8. Əmtəəşünaslıq

İnstitutda magistratura və aspirantura şö’bələri də fəaliyyət göstərir.
Hazırda institut Rusiya, Belorusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Özbəkistan, Hindistan, Türkiyə və Almaniyanın aparıcı universitetləri ilə elmi və tədris əlaqələri saxlayır. İnstitutda əcnəbi tələbələr də təhsil alır. Son illərdə institutun maddi-texniki bazası daha da möhkəmləndirilmiş, yeni tədris laboratoriyaları, zəngin kitabxana, müasir tələblərə cavab verən idman zalı, xüsusi şəraiti olan tələbə yataqxanaları və yeməkxanaları tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. İnstitutda hərbi kafedra da fəaliyyət göstərir və zabit kadrları hazırlanır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra institutda ölkə iqtisadiyyatının yüksəlməsinə bilavasitə xidmət edən “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı”, “Gömrük ekspertizası”, “Turizm və sosial mədəni servis xidməti”, “Standartlaşdırma və sertifikasiya”, “Marketinq”, “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” kimi müasir ixtisaslar açılmışdır.

Əziz abituriyentlər! Əgər Siz Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin genişləndiyi bazar iqtisadiyyatı şəraitində zamanın tələblərinə uyğun olan ən perspektivli istiqamətlər üzrə yüksəkixtisaslı mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə, Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun ixtisaslarını seçin.

 

Ünvan:
Gəncə şəhəri, 28 May küçəsi 103.
Telefonlar: 3-56-29, 3-29-75, 3-68-06.
 
 
  Copyright © 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası