Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

Azərbaycan Kooperasiya İnstitutu

Azərbaycan Kooperasiya İnstitutu müstəqil dövlət ali təhsil müəssisəsi kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 9 yanvar 1992-ci il tarixli 8 saylı qərarı ilə Moskva Kooperativ İnstitutu Bakı filialının bazası əsasında yaradılmışdır. Azərbaycan Kooperasiya İnstitutu respublikada yeganə dövlət ali təhsil müəssisəsidir ki, dövlət büdcəsindən deyil, təsisçisi olan Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı-Azərittifaq tərəfindən maliyyələşdirilir.

Əgər institut əvvələr əsasən kooperasiya sistemi üçün kadrlar hazırlayırdısa, hazırda respublikanın xalq təsərrüfatının bir çox digər sahələri üçün də genişprofilli, yüksəkixtisaslı mütəxəssislər yetişdirir.

İnstitutda mütəxəssis hazırlığı ilə 98 nəfərdən ibarət professor-müəllim hey’əti məşğul olur. Onlardan 6 nəfəri professor, 60 nəfəri elmlər namizədi, dosent və 32 nəfəri baş müəllim və assistentdir.

  Fakültələr        İxtisaslar
 • Kooperasiyanın iqtisadiyyatı, təşkili
  və idarə edilməsi
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Maliyyə və statistika
 • Əmtəəşünaslıq fənləri
 • Muhasibat uçotu və audit
 • Ümümtexniki fənlər
 • Fəlsəfə və politologiya
 • Humanitar fənlər
 • Dillər və bədən tərbiyəsi
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Mühasibat uçotu və audit
 • Maliyyə və kredit
 • Marketinq
 • Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 • Kömrük işinin təşkili
 • Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələndirmə və tərtibat
 • Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi
 • İstehlak mallarının
  keyfiyyət ekspertizası
 • Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı
 • Kommersiya
 • Beynəlxalq ticarət

Müasir texniki və əyani vəsaitlərlə təchiz edilmiş 20-dən çox tədris laboratoriya və kabinəsi, 25 min kitab fonduna malik kitabxana və oxu zalı, tibb məntəqəsi, 2 ixtisaslaşdırılmış tədris komputer texnologiyası laboratoriyası, yeməkxana və s. tələbələrə xidmət edir. İnstitut Türkiyənin Yeddi Eylül, İnönü, Qaziəntəp, Ege, Elazik universitetləri, ABŞ-ın Hyuston Universiteti, Rusiya Dövlət Məişət və Xidmət Sferası Akademiyası, MDB ölkələrinin kooperasiya ali məktəbləri, habelə İstehlak Kooperasiyasının Beynəlxalq Şurası ilə (mərkəzləri İsveçrə və Rusiyadadır) elmi-pedaqoji sahədə əməkdaşlıq edir.

Mə’zunlara əsasən azad tə’yinat verilir. Onlar respublikanın dövlət və qeyri-dövlət müəssisə və təşkilatlarında ixtisaslar üzrə işlə tə’min edilir. Hazırda institutda əyani və qiyabi təhsil üzrə Azərbaycan və rus bölmələrində 1200-dən çox tələbə təhsil alır və bütün ixtisasları üzrə magistratura fəaliyyət göstərir. Təhsil dövlət hesabına və ödənişlidir. Kooperasiya İnstitutu dövlət ali məktəbləri içərisində təhsil xərci ən az olan ali məktəblərdəndir. İnstitut bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən, sahibkarların daha çox maraq göstərdiyi ixtisaslar üzrə kadrlar - iqtisadçı-marketoloqlar, menecerlər, mühasiblər, idarəetmə kadrları, ekspert-texnoloqlar, kömrük, maliyyə, bank və beynəlxalq ticarət üzrə mütəxəssislər hazırlyır. 1998-ci ildə keyfiyyət və xidmət sahəsində qazandığı xidmətlərə görə ali məktəb ABŞ-nın Beynəlxalq Marketinq İnstitutunun “Qran-pri” mükafatına layiq görülmüşdür.

Ünvan:
Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küç. 8b.
Cıdır meydanının yanı.
Əlaqə telefonları:
62-85-17, 62-86-14.
 
 
  Copyright © 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası