Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DİLLƏR İNSTİTUTU

1973-cü ildən müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu ölkəni xarici dillər üzrə müəllim və tərcüməçi kadrlarla tə’min edir. Bundan əvvəlki dövrdə Dillər İnstitutu ilə hazırkı Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu vahid ali məktəb kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ötən dövr ərzində institutun maddi texniki bazası, elmi-pedaqoji kadr potensialı, kafedra, fakültə və ixtisaslarının keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri xeyli yüksəlmişdir.

İnstitutda tələbələrin tə’lim tərbiyəsi ilə 600-ə yaxın müəllim, o cümlədən 37 nəfər professor, 157 nəfər dosent, 211 nəfər baş müəllim, 157 nəfər müəllim məşğul olur.

ADDİ-də ixtisasların profilinə uyğun kafedralarla yanaşı, bütün ixtisaslara xidmət edən genişprofilli kafedralar da fəaliyyət göstərir:

   İxtisaslar   İxtisas kafedraları Ümuminstitut kafedralar
 • ingilis dili (pedaqoji)
 • ingilis dili (tərcümə)
 • ingilis dili (sinxron tərcümə)
 • german filologiyası (ingilis dili)
 • alman dili (pedaqoji)
 • alman dili (tərcümə)
 • fransız dili (tərcümə)
 • fransız dili (pedaqoji)
 • roman filologiyası (fransız dili)
 • ispan dili (tərcümə)
 • koreya dili (tərcümə)
 • regionşünaslıq (avropaşünaslıq)
 • İngilis dili
 • tərcümə
 • İngilis dili - fonetika
 • İngilis dili - üslubiyyat
 • İngilis dili və ölkəşünaslıq
 • İngilis dili qrammatikası
 • İngilis dili leksikologiyası
 • Fransız dili fonetikası
 • Fransız dili - tərcümə
 • Alman dili fonetikası
 • Alman dili tərcümə
 • Alman dili leksikologiyası
 • İngilis dilinin tədrisi metodikası;
 • Fəlsəfə
 • Azərbaycan tarixi
 • Ümumi dilçilik
 • Pedaqogika
 • Psixologiya
 • Metodika
 • Ədəbiyyat
 • İnformatika
 • Azərbaycan dili
 • Rus dili
 • Mülki müdafiə

  İnstitutda müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyalar, o cümlədən eksperimental fonetika laboratoriyası, informatika və TTV nəzdində kompüter laboratoriyası, 2 kitabxana, idman zalı, tibbi xidmət məntəqəsi və s. tələbələrin istifadəsindədir. ADDİ-nin Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindəki uyğun ali məktəblərlə, o cümlədən Fransanın TUR və LİON universitetləri, Almaniyanın GÖTE və BOXUM universitetləri, İngiltərənin KEMBRİC Universiteti ilə elm və kadr hazırlığı sahəsində sıx əlaqələri vardır. ADDİ-nin mə’zunlarına Respublika Təhsil Nazirliyinin tələbnaməsi əsasında tə’yinat verilir.

  Ünvan:
  Bakı şəhəri R.Behbudov küçəsi, 60.
  Telefon: 40-35-05.
   
   
    Copyright © 2003
  Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası