Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 yanvar 1999-cu il tarixli 60 saylı fərmanı ilə yaradılmışdır və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə və akademiyanın nizamnaməsinə müvafiq fəaliyyət göstərən ali peşəkar təhsil-tədris statuslu elm və təhsil ocağıdır.

Akademiyanın fəaliyyəti dövlət qulluqçularının, onları əvəz etmək üçün ehtiyat kadrların hazırlanmasına, yenidən hazırlanmasına və ixtisasların artırılmasına dair dövlət sifarişi, habelə təhsil verilməsi haqqında dövlət hakimiyyəti orqanları ilə bağlanacaq müqavilələrin, elmi tədqiqatların və analitik - informasiya işlərinin aparılması barədə müqavilələrin əsasında həyata keçirilir.

Akademiya dövlət idarəçiliyi və dövlət kadr siyasəti sahəsində elmi tədqiqatlar aparır və eyni zamanda dövlət idarəçiliyi məsələləri üzrə dövlət hakimiyyəti orqanlarının analitik - informasiya tə’minatını həyata keçirir.

  Fakültələr        İxtisaslar
 • İnzibati İdarəetmə
 • Siyasi İdarəetmə
 • Kadrların ixtisasartırması və yenidən ixtisaslaşması.
 • Dövlətşünaslıq:
  a) Dövlət hüququ;
  b) Beynəlxalq hüquq;
 • İnzibati idarəetmə;
 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;
 • Beynəlxalq əlaqələr;
 • Politologiya;
 • Menecment.
 

 

Ünvan:
Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74
TELEFON : 92-65-29
92-63-62
 
 
  Copyright © 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası