Tel: (99412) 40-30-09 
myschool@tqdk.gov.az 
 

AZƏRBAYCAN İNŞAAT MÜHƏNDİSLƏRİ UNİVERSİTETİ

Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti (AzİMU) 1920-ci ildən Bakı Politexnik İnstitutunun tərkibində inşaat fakültəsi, 1930-1934-cü illərdə müstəqil İnşaat və Me知arlıq İnstitutu, 1934-cü ildən Azərbaycan Sənaye İnstitutunun, 1951-ci ildən isə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun tərkibində inşaat-me知arlıq yönümlü ixtisasları birləşdirən bir neçə fakültə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu yaradılmışdır. 1992-ci ildə institut universitet statusu almışdır. AzİMU inşaat sahəsində Zaqafqaziyada ilk və hələlik yeganə ali təhsil müəssisəsidir. Universitet indiyə qədər 25 mindən çox yüksəkixtisaslı me知ar və inşaatçı-mühəndis hazırlamışdır.

Fakültələr
 • Tikintinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 • Bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
 • Menecment (inşaatda)
 • Marketinq (inşaatda)
 • Me知arlıq
 • Me知arlıq mühitinin dizaynı
 • Me知arlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması
 • Bağ, park və landşaft quruculuğu
 • Sənaye və mülki tikinti
 • Hidrotexniki tikinti
 • Bələdiyyə tikintisi və təsərrufatı
 • Meliorasiya mühəndis sistemlərinin tikintisi
 • İstilik qaz təchizatı və ventilyasiya
 • Su təchizatı və suayırma
 • Dəmir yol tikintisi və təsərrüfatı
 • Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi
 • Körpülər və nəqliyyat tunelləri
 • Tikinti materialları, mə知ulatları və konstruksiyalarının istehsal texnologiyası
 • Ağac e知alının texnologiyası
 • Çətinəriyən qeyri-metal və silikat materiallarının texnologiyası
 • Tətbiqi geodeziya
 • Tikinti və tikinti materialları sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı.
 • İnşaatda texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması.
 • İnşaat, yol maşın və avadanlıqları
 • Tikinti materialları və mə'mulatları sənayesi müəssisələrinin maşın və avadanlığı
 • Tikinti və tikinti materialları sənayesi müəssisələrinin texnoloji, nəqliyyat maşın
  və avadanlağının texniki istismarı və servis xidməti
 • Materiallar fizikası (inşaatda)
 • Materialşünaslıq və yeni materiallar texnologiyası (inşaatda)
 • Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma (inşaatda)
 • Hidrotexniki və meliorasiya mühəndis sistemləri tikinti işlərinin mexanikləşdirilməsi
 • Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (inşaatda)
 • Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

Mühəndis kadrlarının hazırlanması ilə 700 nəfərdən ibarət professor-müəllim heyəti məşğul olur. Bunlardan 100 nəfərdən çoxu elmlər dokturu, professor, 400 nəfərdən çoxu elmlər namizədi, dosent və baş müəllimdir. Onlarla yanaşı respublika tikinti kompleksinin aparıcı mütəxəssisləri də tədris prosesinə cəlb edilmişdir.

Universitetdə 42 kafedra fəaliyyət göstərir. Bunlar sosial-siyasi və humanitar, ümumi elmi, ümumi texniki və ixtisas kafedralarına bölünür.

Universitetin maddi-texniki bazası ildən ilə möhkəmlənir. Hazırda ali məktəbin ümumi sahəsi 49000 kv.m olan 5 tədris korpusu vardır. Auditoriya fondunun genişlənməsilə bağlı bir çox kafedralar müasir avadanlıqlarla, kompüterlərlə təchiz olunmuş, tədris və elmi tədqiqat laboratoriyaları yaradılmışdır. AzİMU-nun Musabəyov qəsəbəsində yerləşən tələbə şəhərciyində 5 yataqxana korpusu, o cümlədən xarici tələbələr üçün ayrıca doqquz mərtəbəli 2 yataqxana korpusu vardır.

Tələbələr burada dərslərə hazırlaşmaqla bərabər öz asudə vaxtlarını da xoş keçirə bilirlər. Bunun üçün onlar burada 徹CAQ tələbə klubu, şahmat klubu, idman meydançaları, Çənki kinokonsert salonu və tələbə kafesindən istifadə edə bilirlər. Tələbə şəhərciyində sanatoriya-profilaktoriya fəaliyyət göstərir. Universitetin nəzdində tələbə poliklinikası, əsaslı kitabxana, tədris korpuslarında şö鍛ələri və oxucu salonları, aspirantura şö鍛əsi, elmi tədqiqat bölməsi, istehsalat təcrübə şö鍛əsi vardır. Öz səhifələrində Universitet həyatını işıqlandıran İnşaatçı kadrlar adlı çoxtirajlı qəzet buraxılır.

Universitetin xarici əlaqələri aşağıdakı strukturlar vasitəsilə həyata keçirilir.

1. Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq
2. Xarici tələbələr üçün hazırlıq fakültəsi
3. Xarici əlaqələr şö鍛əsi


Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq 1977-ci ildən fəaliyyət göstərir və xarici ölkələr üçün mütəxəssislər hazırlayır. Ötən müddət ərzində dünyanın 40-dan artıq ölkəsindən 1000-ə yaxın tələbə universiteti bitirmiş, 50-yə yaxın xarici ölkə vətəndaşı alimlik dərəcəsi almışdır. Hazırda AzİMU-da dünyanın 15 ölkəsindən 400-yə yaxın tələbə və aspirant təhsil alır.

AzİMU-da təhsil alan xarici vətəndaşlar universitetin yataqxanasında yerləşdirilir, müqavilə bağlanır, qeydiyyat və viza məsələləri həll edilir. Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq xarici ölkə universitetlərinin inşaat bölümləri və digər təşkilatlarla əlaqə saxlayır. Xarici vətəndaşların hazırlığı ilə 65 nəfər müəllim məşğul olur. Onlardan 2 nəfəri elmlər doktoru, professor, 15 nəfəri elmlər namizədi, dosentdir. Təhsil 2 yolla aparılır: müqavilə və dövlət xəttilə.

Universitetin bir çox təcrübəli, qabaqcıl müəllimləri tez-tez xarici ölkələrə dərs deməyə göndərilir. Müəllimlərimizin elmi-pedaqoji sahədəki fəalyyəti xarici ölkələrdə (Əlcəzair, Tunis, Mali, Seneqal, Qvineya, İran, Yaponiya, Yəmən, İngiltərə, Əfqanıstan, Kamboca, Hindistan, Efiopiya, Turkiyə və s.) yüksək qiymətləndirilir. Müəllimlərimiz beynəlxalq simpoziumlarda, elmi konfranslarda fəal iştirak edirlər. Təhsildə xüsusilə fərqlənən tələbələrimiz təhsillərini Amerika, İngiltərə və Fransada davam etdirirlər. Mə築unlar üçün tə馳inat imkanları digər ali məktəblərdə olduğu kimidir.

AzİMU çoxpilləli təhsil sisteminə keçmişdir: bakalavr pilləsi-4 il, magistr pilləsi-2 ildir.
Universitetdə təhsil əyani və qiyabi formalarda, ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir. Tələbələrimiz ali məktəblər arasında keçirilən idman yarışlarında, müsabiqələrdə fəal iştirak edirlər. Bir çox idmançılarımız dünya çempionu, beynəlxalq idman ustası adlarını qazanmışlar. Universitetdə 鉄evinc ansamblı fəaliyyət göstərir.
Kollektiv bir çox festivallarda öncül yerlər tutub. Universitetdə kompüter kursları, xarici dillərə yiyələnmə kursları, litsey fəaliyyət göstərir. Universitetin 溺e知arlıq fakültəsinin mə築unlarının diplom işləri bir çox sərgilərdə nümayiş etdirilir.


Ünvan :
Bakı şəh., A.Sultanova küç. 5, ind. 370073.
Əlaqə telefonları: 38-30-01, 39-07-25
Faks: 98-78-36
Marşrutlar: 39,177,624,5,123,106,
metronun 摘lmlər Akademiyası stansiyası
 
 
  Copyright ゥ 2003
Tələbə Qəbulu üzrə Dovlət Komissiyası